Tamadun atau Temadun

Manakah penulisan kata yang benar antara tamadun dan temadun?

Kata temadun adalah bentuk tidak baku dari kata tamadun sehingga penulisan yang benar adalah tamadun. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Temadun adalah bentuk tidak baku dari tamadun sehingga penulisan yang baku adalah tamadun.