Peniaram atau Penaram

Manakah penulisan kata yang benar antara peniaram dan penaram?

Kata peniaram adalah bentuk tidak baku dari kata penaram sehingga penulisan yang benar adalah penaram. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Peniaram adalah bentuk tidak baku dari penaram sehingga penulisan yang baku adalah penaram.