Kerosang atau Kerongsang

Manakah penulisan kata yang benar antara kerosang dan kerongsang?

Kata kerosang adalah bentuk tidak baku dari kata kerongsang sehingga penulisan yang benar adalah kerongsang. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Kerosang adalah bentuk tidak baku dari kerongsang sehingga penulisan yang baku adalah kerongsang.