Manakah penulisan kata yang benar antara kerpas dan kerepas? Kata kerepas adalah bentuk tidak baku dari kata kerpas sehingga penulisan […]

Kerpas memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kerpas dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda […]

Manakah penulisan kata yang benar antara kerepas dan kerpas? Kata kerepas adalah bentuk tidak baku dari kata kerpas sehingga penulisan […]