Basoka memiliki 1 arti. Pengertian Basoka Bentuk tidak baku dari bazoka. Kesimpulan Basoka adalah bentuk tidak baku dari bazoka. Basoka […]