Ahli ibadah berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Ibadah Orang yang taat menjalankan kewajiban agama (islam dan sebagainya). Kesimpulan […]

Ahli bahasa berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Bahasa Orang yang mahir dalam pengetahuan bahasa. Kesimpulan Ahli bahasa adalah […]

Ahli matematika berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Matematika Orang yang ahli dalam bidang matematika Matematikawan Kesimpulan Ahli matematika […]

Ahli multimedia berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Multimedia Orang yang menguasai bidang komunikasi perantara (perhubungan). Kesimpulan Ahli multimedia […]

Ahli hukum berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Hukum Orang yang mahir dalam ilmu hukum. Kesimpulan Ahli hukum adalah […]

Ahli media berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Media Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam media pendidikan. Kesimpulan […]

Ahli kitab berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Kitab Orang-orang yang berpegang pada ajaran kitab suci selain Al-Quran. Kesimpulan […]

Mengahlikan berasal dari kata dasar ahli. Mengahlikan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga mengahlikan dapat menyatakan suatu […]

Ahli kubur berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Kubur Orang-orang yang telah meninggal Penghuni kubur Kesimpulan Ahli kubur adalah […]

Ahli peneliti muda berasal dari kata dasar ahli. Pengertian Ahli Peneliti Muda Pangkat peneliti golongan iv/c, satu tingkat di bawah […]