Seagak

Seagak berasal dari kata dasar agak. Seagak memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga seagak dapat memberikan keterangan kepada kata lain.

arti seagak

Pengertian Seagak

  1. Sekira-kira
  2. Semaksud

Kesimpulan

Seagak adalah sekira-kira. Arti lainnya dari seagak adalah semaksud.