Percederaan

Percederaan berasal dari kata dasar cedera. Percederaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga percederaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti percederaan

Pengertian Percederaan

Nomina (kata benda)

  1. Perihal bercedera
  2. Perselisihan
  3. Pertengkaran
  4. Percekcokan.
    Contoh: Selama ini tidak pernah timbul percederaan di antara mereka

Kesimpulan

Percederaan adalah perihal bercedera. Arti lainnya dari percederaan adalah perselisihan.