Pelbet

Pelbet memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelbet dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti pelbet

Pengertian Pelbet

Tempat tidur lapangan terbuat dari kain terpal yang disangga oleh bagan-bagan kayu atau besi (dapat dilipat sehingga praktis dan mudah dibawa ke mana-mana).

Kesimpulan

Pelbet adalah tempat tidur lapangan terbuat dari kain terpal yang disangga oleh bagan-bagan kayu atau besi (dapat dilipat sehingga praktis dan mudah dibawa ke mana-mana). Pelbet memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelbet dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.