Kegemaran

Kegemaran berasal dari kata dasar gemar. Kegemaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kegemaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kegemaran

Pengertian Kegemaran

Nomina (kata benda)

  1. Kesukaan
  2. Kesenangan
  3. Barang apa yang digemari.
    Contoh: Kue lapis adalah kegemaran adikmu

Kesimpulan

Kegemaran adalah kesukaan. Arti lainnya dari kegemaran adalah kesenangan.