Kedwiartian

Kedwiartian berasal dari kata dasar dwiarti. Kedwiartian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kedwiartian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti kedwiartian

Pengertian Kedwiartian

Perihal dua arti.

Kesimpulan

Kedwiartian adalah perihal dua arti. Kedwiartian berasal dari kata dasar dwiarti.