Kedegingan

Kedegingan memiliki 4 arti. Arti-arti kedegingan berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan kedegingan.

arti kedegingan

Pengertian Kedegingan

  1. Kedegilan
  2. Kekerasan hati
  3. Ketegaran

Kesimpulan

Kedegingan adalah kedegilan. Arti lainnya dari kedegingan adalah kekerasan hati.