Binara

Binara memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga binara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Binara termasuk dalam ragam bahasa arkais.

arti binara

Pengertian Binara

Menara.

Kesimpulan

Binara adalah menara. Binara memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga binara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.