Bertakat

Bertakat memiliki 5 arti. Arti-arti bertakat berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan bertakat.

arti bertakat

Pengertian Bertakat

  1. Berhingga
  2. Berbatas
  3. Berhad
  4. Bersempadan

Kesimpulan

Bertakat adalah berhingga. Arti lainnya dari bertakat adalah berbatas.