Bersahaja

Bersahaja berasal dari kata dasar sahaja. Bersahaja memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga bersahaja dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti bersahaja

Pengertian Bersahaja

Adjektiva (kata sifat)

  1. Sederhana
  2. Tidak berlebih-lebihan.
    Contoh: Orang desa itu hidupnya bersahaja

Kesimpulan

Bersahaja adalah sederhana. Arti lainnya dari bersahaja adalah tidak berlebih-lebihan. Contoh: Orang desa itu hidupnya bersahaja.