Berlawak-Lawak

Berlawak-lawak berasal dari kata dasar lawak. Berlawak-lawak memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berlawak-lawak dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

arti berlawak-lawak

Pengertian Berlawak-Lawak

Berbuat lucu.

Kesimpulan

Berlawak-lawak adalah berbuat lucu. Berlawak-lawak berasal dari kata dasar lawak.