Angin Hulu Timur

Angin hulu timur berasal dari kata dasar angin.

arti angin hulu timur

Pengertian Angin Hulu Timur

Angin yang bertiup tepat dari arah timur.

Kesimpulan

Angin hulu timur adalah angin yang bertiup tepat dari arah timur. Angin hulu timur berasal dari kata dasar angin.